Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja NaturEffect Oy:n verkkokauppapalveluissa.

Ehdot

Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

NaturEffect Oy
Metsäkodintie 5 as. 3
25900 Taalintehdas
+35840 770 00 65
info@natureffect.fi
2880374-5

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja NaturEffect Oy:n Internet-palveluissa tai muualta.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • NaturEffect Oy ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä NaturEffect Oy:n tilanteen korjaamiseksi.
 • NaturEffect Oy ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona NaturEffect Oy on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen/palvelun alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10€ (sis. alv. 24%).
  • kun varauksen/palvelun alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 25% kohteen hinnasta.
  • kun varauksen/palvelun alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% kohteen hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko kohteen hinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi NaturEffect Oy irtisanoa vuokra-/palvelusopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle / palvelun tilanneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra / palvelun hinta kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Ulkoilua sisältävät aktiviteetit sekä Ecocamp-majoitus järjestetään aina säävarauksella. Sää- tai muiden olosuhteiden ollessa sellaisia, että ohjelmaa tai majoitusta ei voi turvallisuuden tai sisällön laadun puolesta viedä läpi, NaturEffect Oy:llä on oikeus siirtää tai tarvittaessa kokonaan peruuttaa ohjelmaa.

Vaarallisten olosuhteiden ilmaantuessa, kuten koko ohjelman/majoituksen ajan kestävä raju tuuli, vaarallinen sumu, ukkonen tai muu ilmiö, jotka estävät osan jo aloitetusta tapahtumasta tai aloitettua tapahtumaa kokonaan, ja jolloin ohjelma/majoitus ei ole järkevästi enää siirrettävissä, NaturEffect Oy yrittää parhaansa mukaan korvata tätä ohjelmaa/majoitusta osittain tai kokonaan muulla/muualla, asiakkaalle sopivalla, ohjelmalla/majoituksella. NaturEffect Oy:llä ei ole taloudellista vastuuta tällaisten tilanteiden sattuessa, ja takaisinmaksuja tehdään vain sellaisista kuluista, joita pystymme peruuttamaan.

NaturEffect Oy:llä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja NaturEffect Oy:stä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista.

Myös palvelun tarjoajan sairastumisen tai muun henkilökohtaisen vakavan esteen vuoksi NaturEffect Oy:llä on oikeus peruuttaa koko ohjelma, mikäli korvaavaa henkilöä ei ole saatavilla. Tässäkin tapauksessa ilmoittautuneille palautetaan koko se summa, mitä he ovat maksaneet.

Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

NaturEffect Oy:n on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

 

Lukot

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet majoituksen numerokoodilukosta.
 • Kohteen koodilukko on maksuvahvistuksessa määritellyssä teltassa.
 • Asiakkaalle lähetetään ennen varauksen alkamista asiakkaan varausprosessissa antamaan matkapuhelinnumeroon tekstiviesti, jossa on lukon numerokoodi ja teltan numero. Numerokoodilla avataan varatun teltan lukko.
 • Numerokoodi luovutetaan vain maksetuille voimassa oleville varauksille. Koodia ei saa luovuttaa ulkopuolisille tai vaihtaa lukossa.
 • Asiakas palauttaa kohteen lukot saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena lukko jätetään varauksen päättyessä samaan telttaan, jossa se oli varauksen alkaessa.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä lukosta omistajalla on oikeus periä kaikki uusien lukkojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 20 euroa.
 • NaturEffect Oy:llä on oikeus periä vähintään 20 eur korvaus mikäli tämä joutuu tuomaan uuden lukon kohteen hävinneen lukon vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen ja ympäristön loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen, erityisesti ympäristön, siivoamatta, laskuttaa NaturEffect Oy kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 150 euroa.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan NaturEffect Oy toimesta.
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty tai neuvotellaan aina erikseen. 
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.
 • Skytent Ecocamp Högsåraa koskevat erityisehdot
  • Asiakkaan tulee tutustua majoituskohteen turva- ja käyttöohjeeseen. Ohjeet lähetetään asiakkaan sähköpostiin tilausvahvistuksen yhteydessä ja ohjeet ovat myös majoituskohteessa. Majoitusta tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ohjeiden mukaan.
  • Skytent Ecocamp Högsåra
   • Skytent Ecocamp Högsåraan on oikeus ajaa yhdellä (1) ajoneuvolla (Henkilöauto, pakettiauto tai moottoripyörä)
   • Ajoneuvo suositellaan jätettäväksi lauttarantaa, mieluiten Svartnäsin puolelle. Mikäli ajoneuvo otetaan Högsåraan tulee se ajaa Högsåran Sandvikin parkkipaikalle. Ajoneuvoa ei voi jättää muualle saarella.
   • Autolla ei missään nimessä saa ajaa kansallispuiston alueelle Sandvikin rannalle. Auto pitää jättää parkkipaikalle, noin 50m rannalta. Mikäli parkkipaikka on täynnä, tulee auto ajaa pois tukkimasta ainoata rannalle johtavaa yksikaistaista tietä.
  • Skytent Ecocamp Taalintehdas
   • Ajoneuvo suositellaan jätettäväksi leirintäalueen parkkipaikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Ajoneuvon voi jättää myös muualle kylälle.
  • Skytent Ecocamp Söderlångvik
   • Skytent Ecocamp Söderlångvikiin on oikeus ajaa yhdellä (1) ajoneuvolla (Henkilöauto, pakettiauto tai moottoripyörä)
   • Ajoneuvo suositellaan jätettäväksi Söderlångvikin kartanon asiakasparkkipaikalle.
  • Skytent Ecocamp Kasnäs
   • Ajoneuvo suositellaan jätettäväksi Kasnäsin yleisille parkkipaikalle. Huomioi, että kaikki paikat eivät ole yleisiä ja maksuttomia.
 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot
  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Ohjeet lähetetään asiakkaan sähköpostiin tilausvahvistuksen yhteydessä ja ohjeet ovat myös majoituskohteessa. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana.
  • Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen.
  • Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.
  • Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.
  • Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.
  • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.
  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan NaturEffect Oy vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle tai välineistölle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • NaturEffect Oy ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
 • Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka NaturEffectin suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu NaturEffectin tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta.
 • Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.
 • NaturEffect ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota NaturEffect tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään.
 • NaturEffectin on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.
 • Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä NaturEffectin antamia ymmärrettäviä ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita.
 • Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa NaturEffectille tai kolmansille osapuolille.
 • Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat asiakirjat, kuten passi, viisumi, ajokortti, aseenkantolupa ja tosite kalastuksenhoitomaksusta.
 • NaturEffect ei ole vastuussa asiakkaan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta.
 • Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

Vakuutukset

 • Osallistujan tulee varmistaa, että tuote, palvelu tai retki on hänen fyysisen kyvyn ja osaamisen kannalta sopivalla tasolla.
 • Tekemällä varauksen osallistuja hyväksyy ne riskit, jotka sisältyvät kuhunkin retkeen tai aktiviteettiin sekä kohteisiin matkustamiseen ja siellä olemiseen.
 • Osallistujan tulee Suomen vakuutussääntöjen mukaisesti itse huolehtia sairas- ja tapaturmavakuutuksista sekä mahdollisista matka-, matkatavara- ja peruutusturvavakuutuksista. 
 • NaturEffect voi ottaa vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen (lentoyhtiöt, hotellit jne) järjestelyiden laadusta tai näiden myöhästymisistä.
 • NaturEffect suosittelee henkilökohtaisen matka- ja tapaturmavakuutuksen ottamista kaikille asiakkaille.

Turvallisuus

 • Jokaiselle NaturEffectin järjestämälle ohjelmalle, tuotteelle ja palvelulle on olemassa turvallisuussuunnitelma, josta opas selostaa oleelliset asiat ryhmälle.
 • Osallistuja sitoutuu seuraamaan kirjallisia ja/tai suullisia turvaohjeita.
 • Osallistujaa, joka ei seuraa turvallisuusohjeita, voidaan tarvittaessa poistaa ryhmästä ja häneltä voidaan evätä pääsy ohjelmaan kokonaan. Tällöin NaturEffect ei palauta osallistujamaksua.
 • Mikäli tuotteen yhteydessä on mainittu, sitoutuu asiakas lisäksi toimittamaan NaturEffectin tarvitsemat lisätiedot palvelun toteuttamista varten (esimerkiksi tiedot terveydentilasta).
  • NaturEffect sitoutuu säilyttämään tietoja luottamuksellisesti ja hävittämään tiedot, kun niitä ei enää tarvita ko. tuotteen toteuttamiseksi.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu

 • Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi Natureffectille tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.
 • Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Saaristohetkelle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan tai ohjelman päättymisestä kirjallisesti.
 • NaturEffect pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Mikäli asiakas ja NaturEffect eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajavirasto, Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs, PL 5, 00531 Helsinki

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

 

Maksuehdot

 • NaturEffect Oy soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • NaturEffect Oy ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen NaturEffect Oy laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4
  Laserkatu 6
  53850 Lappeenranta
  Puhelin: 029 300 5050
  Sähkösposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, NaturEffect Oy ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia majoittujien määrästä sekä ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • NaturEffect Oy on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Luotu: [30.3.2018]